Henter data ... ... vent et øjeblik
Statistikbanken Arbejde, indkomst og formue Vælg fra tabellen PENS6
Log på Hjælp
  PENS6: Pensionsformue (ekskl. tjenestemandspensioner) efter pensionsform, selskabstype, enhed og familietype
  Åbn / gem som... Rediger tabel Grafisk præsentation
  Inkl. koder i sep. kolonner
  Inkl. fodnoter mv.  Sorter data
  Udskriv
  Pensionsformue (ekskl. tjenestemandspensioner) efter familietype,
  enhed, pensionsform, selskabstype og tid
   2015201620172018
  A. FAMILIER I ALT
  Gennemsnit for familier (1.000 kr.)
  Alle pensionsformer (ikke-beskattede indgår med 60 pct.)
  Pensionskasser478478515517
  Livsforsikringsselskaber453504518511
  Pengeinstitutter289300309291
  ATP142151151153
  Lønmodtagernes Dyrtidsfond53545755

  Tabellen er ekskl. tjenestemandspensioner. Populationsafgrænsningen revideres ved den endlige opgørelse af den samlede formue- og gældsstatistik. For pensionsformer, hvor der sker beskatning ved udbetalingen, er beløbet under alle pensionsformer reduceret med 40 pct. for at kunne sammenligne med ordninger, der ikke beskattes ved udbetalingen. En tværgående pensionskasse var i 2016 fejlagtigt placeret under livsforsikringer og aldersopdelingen for nogle parfamilier var ikke helt korrekt.

  Enhed : -
  Kontakt : Bo Møller bom@dst.dk  +45 39 17 31 04
  Information : Vis statistikdokumentation Begreber

  Du kan gemme udtræk til senere brug, samt automatisk få besked når din tabel er opdateret.

  Tilmeld dig her