Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Statistikbanken
Log på Hjælp
  Emner
  Borgere
  Arbejde og indkomst
  Økonomi
  Sociale forhold
  Uddannelse og forskning
  Erhvervsliv
  Transport
  Kultur og fritid
  Miljø og energi
  Tværgående
  Log på
  Ny bruger?
  Glemt adgangskode?
  Hjælp

  Opdateres hverdage kl. 8:00
  Klokken er

  Uddannelse og forskning
  vis som mapper... vis som mapper...
  Befolkningens uddannelsesstatus
  Befolkningens højest fuldførte uddannelse
  HFUDD10: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) efter bopælsområde, herkomst, højest fuldførte uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2006-2019)
  HFUDD11: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) efter bopælsområde, herkomst, højest fuldførte uddannelse, alder og køn (2008-2023)
  KRHFU1: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter område, herkomst, uddannelse alder og køn (AFSLUTTET) (2006-2015)
  KRHFU2: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter område, alder, køn og arbejdsmarkedstilknytning (tidl UDD3)(AFSLUTTET) (2006-2014)
  HFUDD15: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) efter bopælsområde, højest fuldførte uddannelse, socioøkonomisk status, branche, alder og køn (AFSLUTTET) (2009-2018)
  HFUDD16: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) efter bopælsområde, højest fuldførte uddannelse, socioøkonomisk status, branche, alder og køn (2008-2022)
  HFUDD20: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-29 år) efter bopælsområde, herkomst, højest fuldførte uddannelse, igangværende uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2006-2019)
  HFUDD21: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-29 år) efter bopælsområde, herkomst, højest fuldførte uddannelse, igangværende uddannelse, alder og køn (2008-2023)
  LABY19: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) (antal) efter kommunegruppe, højest fuldførte uddannelse og alder (2008-2023)
  LABY19A: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) (andel i procent)) efter kommunegruppe og højest fuldførte uddannelse (2008-2023)
  KRHFU3: 15-29 åriges uddannelser efter område, herkomst, højeste fuldførte uddannelse, igangværende uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2006-2015)
  HFU1: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter område, herkomst, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2006)
  HFU2: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter område, højeste fuldførte uddannelse, socio-økonomisk status, branche, alder og køn (tidl UDD3) (AFSLUTTET) (1993-2006)
  HFU3: De unges uddannelse efter område, herkomst, højeste fuldførte uddannelse, igangværende uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2006)
  LIGEUB1: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter bopælsområde, herkomst, højeste fuldførte uddannelse, alder og køn (2005-2023)
  Ligestillingsindikator, befolkningens højst fuldførte uddannelse
  LIGEUI1: Ligestillingsindikator for befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter højeste fuldførte uddannelse, alder, bopælsområde og herkomst (2005-2023)
  LIGEUI0: Ligestillingsindikator for befolkningens højest fuldførte uddannelse efter højest fuldførte uddannelse og alder (1986-2023)
  Unges status på ungdomsuddannelser
  STATUS10: 18-25 åriges ungdomsuddannelser efter uddannelsesstatus, alder og køn (AFSLUTTET) (2005-2022)
  STATUSU1: 18-25 åriges ungdomsuddannelser efter uddannelsesstatus, uddannelse, alder, køn og herkomst (2008-2023)
  AFGANG03: 18 - 25 åriges ungdomsuddannelser efter uddannelsesstatus, alder og køn (AFSLUTTET) (2001-2014)
  AFGANG40: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder og forældres højest fuldførte uddannelse (AFSLUTTET) (2001-2014)
  STATUS12: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder og forældres højest fuldførte uddannelse (AFSLUTTET) (2005-2022)
  STATUSU2: 18-25 årige efter uddannelsesstatus, uddannelse, alder og forældres højest fuldførte uddannelse (2008-2023)
  AFGANG41: 18-25 årige efter status, alder og forældres indkomstniveau (AFSLUTTET) (2001-2014)
  STATUS14: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder og forældres indkomstniveau (AFSLUTTET) (2005-2022)
  STATUSU3: 18-25 årige efter uddannelsesstatus, alder og forældres indkomstniveau (2008-2023)
  AFGANG42: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder og forældres beskæftigelsesstatus (AFSLUTTET) (2001-2014)
  STATUS16: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder og forældres beskæftigelsesstatus (AFSLUTTET) (2005-2022)
  STATUSU4: 18-25 årige efter uddannelsesstatus, alder og forældres beskæftigelsesstatus (2008-2023)
  STATUS18: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder og gns. grundskole karater for Dansk og Matematik (AFSLUTTET) (2005-2017)
  STATUSU5: 18-25 årige efter uddannelsesstatus, alder og grundskoleinstitutionstype (2008-2023)
  STATUSU6: 18-25 årige efter uddannelsesstatus, uddannelse og grundskolens beliggenhed (2008-2023)
  STATUSU7: 18-25 årige efter uddannelsesstatus, alder og gns. grundskolekarakter for dansk og matematik (2008-2023)
  STATUS24: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder og gns. grundskolekarakter for dansk og matematik (AFSLUTTET) (2005-2022)
  AFGANG43: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder og gns. grundskole karater for Dansk og Matematik (AFSLUTTET) (2001-2014)
  STATUS20: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder og grundskoleinstitutionstype (AFSLUTTET) (2005-2022)
  AFGANG44: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder og grundskole institutionstype (AFSLUTTET) (2001-2014)
  STATUS22: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder, køn, grundskolens beliggenhed og herkomst (AFSLUTTET) (2005-2022)
  AFGANG45: 18-25 årige efter status for ungdomsuddannelse, alder, køn, grundskolens beliggenhed og herkomst (AFSLUTTET) (2001-2014)
  LABY36A: 20-åriges ungdomsuddannelser (andel i procent) efter kommunegruppe og uddannelsesstatus (2008-2023)
  LABY36: 18-25 åriges ungdomsuddannelser efter uddannelsesstatus, uddannelse, alder og kommunegruppe (2008-2023)
  Voksnes status på videregående uddannelser
  AFGANG04: 25 - 45 åriges videregående uddannelse efter uddannelsesstatus, alder og køn (AFSLUTTET) (2001-2014)
  STATUS40: 25 - 45 åriges videregående uddannelse efter uddannelsesstatus, alder og køn (AFSLUTTET) (2005-2022)
  STATUSV1: 25-45 åriges videregående uddannelse efter uddannelsesstatus, uddannelse, alder, køn og herkomst (2008-2023)
  AFGANG46: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og forældres højest fuldførte uddannelse (AFSLUTTET) (2002-2014)
  STATUSV2: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og forældres højest fuldførte uddannelse (2008-2023)
  STATUS42: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og forældres højest fuldførte uddannelse (AFSLUTTET) (2005-2022)
  STATUSV3: 25-45 årige efter uddannelsesstatus, alder og forældres indkomstniveau (2008-2023)
  STATUS44: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og forældres indkomstniveau (AFSLUTTET) (2005-2022)
  AFGANG47: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og forældres indkomstniveau (AFSLUTTET) (2002-2014)
  STATUS46: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og forældres beskæftigelsesstatus (AFSLUTTET) (2005-2022)
  STATUSV4: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og forældres beskæftigelsesstatus (2008-2023)
  AFGANG48: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og forældres beskæftigelsesstatus (AFSLUTTET) (2002-2014)
  STATUSV5: 25-45 årige efter uddannelsesstatus, uddannelse og grundskolens beliggenhed (2008-2023)
  STATUSV6: 25-45 årige efter uddannelsesstatus, alder og ungdomsuddannelses karakter (2008-2023)
  STATUS54: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og ungdomsuddannelses karakter (AFSLUTTET) (2005-2022)
  AFGANG49: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og ungdomsskole karakter (AFSLUTTET) (2002-2014)
  STATUS48: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder og ungdomsskole karakter (AFSLUTTET) (2005-2017)
  AFGANG50: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder, køn, grundskolens beliggenhed og herkomst (AFSLUTTET) (2002-2014)
  STATUS50: 25-45 årige efter status for videregående uddannelse, alder, køn, grundskolens beliggenhed og herkomst (AFSLUTTET) (2005-2022)
  Fuldtidsuddannelser
  Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau
  U1107: Igangværende elever, alle uddannelser efter bopælskommune, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
  UDDAKT10: Uddannelsesaktivitet efter bopælsområde, uddannelse (DISCED-15), alder, køn og status (2005-2023)
  UDDALL10: Uddannelsesaktivitet efter bopælsområde, uddannelse (DDU), alder, køn og status (2005-2022)
  U11: Elever efter bopælskommune, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2005)
  U1207: Igangværende elever, alle uddannelser efter institutionens beliggenhedsområde, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
  UDDAKT11: Uddannelsesaktivitet efter institutionens beliggenhedsområde, uddannelse, alder, køn og status (2005-2023)
  U12: Elever efter uddinstitutionens beliggenh, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2005)
  UDDAKT12: Uddannelsesaktivitet efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn og status (2005-2023)
  U13: Igangværende elever, alle uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
  U2107: Tilgang af elever, alle uddannelser efter bopælskommune, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
  U21: Tilgang af elever efter bopælskommune, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2005)
  U2207: Tilgang af elever, alle uddannelser efter institutionens beliggenhedsområde, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
  U22: Tilgang af elever efter institutionens beliggenhed, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2005)
  U23: Tilgang af elever, alle uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
  U3107: Fuldførte elever, alle uddannelser efter bopælskommune, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
  U31: Fuldførte elever, alle uddannelser efter bopælskommune, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2005)
  U3207: Fuldførte elever, alle uddannelser efter institutionens beliggenhedsområde, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
  U33: Fuldførte elever, alle uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
  U32: Fuldførte kompetencegivende uddannelser efter institutionens beliggenhed, uddannelse alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2005)
  ELEV: Elevbesøget ved folke- og ungdomshøjskoler efter område, højest fuldførte, kursustype, alder og køn (AFSLUTTET) (1982-2001)
  LIGEUB6: Uddannelsesaktivitet på STEM-uddannelser efter uddannelse og køn (2005-2023)
  Ligestillingsindikator, uddannelse på tværs af uddannelsesniveau
  LIGEUI6: Ligestillingsindikator for uddannelsesaktivitet på STEM-uddannelser efter uddannelse (2005-2023)
  LIGEUI3: Ligestillingsindikator for uddannelsesaktivitet efter uddannelse, alder og bopælsområde (2005-2023)
  Grundskole
  UDDAKT20: Uddannelsesaktivitet i grundskolen efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn, grundskoleinstitutionstype, bopælsområde og status (2005-2023)
  U1907: Igangværende elever, grundskolen efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn, institutionstype og område (AFSLUTTET) (2005-2014)
  U19: Igangværende elever, i grundskolen, efter alder, herkomst, national oprindelse, køn, institutionstype og område (AFSLUTTET) (2001-2005)
  U192: Igangværende elever, grundskolen (foreløbig opgørelse) efter institutionens beliggenhedsområde, klassetrin og institutionstype (AFSLUTTET) (2008-2014)
  UDDAKT23: Elever i grundskolen efter klassetrin, skoletype og specialundervisningstimer pr. uge (AFSLUTTET) (2011-2015)
  U193: Elever i grundskolen efter klassetrin, skoletype og specialundervisningstimer pr. uge (AFSLUTTET) (2011-2014)
  U194: Elever, grundskolen efter klassetrin, skoletype, bopælskommune og specialundervisning (AFSLUTTET) (2011-2014)
  SPECIAL1: Elever, grundskolen (offentlige skoler og specialområdet) efter klassetrin, skoletype, specialundervisning, herkomst og køn (2011-2023)
  SPECIAL2: Elever, grundskolen (frie grundskoler) efter klassetrin, specialundervisning, herkomst og køn (2011-2023)
  SPECIAL3: Elever, grundskolen (efterskoler) efter specialundervisning (2011-2022)
  UDDAKT22: Elever, grundskolen efter klassetrin, skoletype, bopælsområde, specialundervisning, herkomst og køn (AFSLUTTET) (2011-2015)
  U2907: Tilgang af elever, grundskolen efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn, institutionstype og område (AFSLUTTET) (2005-2014)
  U29: Tilgang af elever, grundskolen efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn, institutionstype og område (AFSLUTTET) (2001-2005)
  U3907: Fuldførte elever, grundskolen efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn, institutionstype og område (AFSLUTTET) (2005-2014)
  U39: Fuldførte i grundskolen efter alder, herkomst, national oprindelse, køn, institutionstype og område (AFSLUTTET) (2001-2005)
  KVOTIEN: Klassekvotienter i grundskolen efter område, klassetrin og skoletype (2009-2023)
  LABY23: Uddannelsesaktivitet i grundskolen (antal) efter status, uddannelse, grundskoleinstitutionstype og kommunegruppe (2007-2023)
  LABY23A: Uddannelsesaktivitet i grundskolen pr. 1. oktober (andel i procent) efter kommunegruppe og grundskoleinstitutionstype (2007-2023)
  LABY47: Andel af børn i grundskolen, som har mindre end 2 km til skole efter kommunegruppe (2008-2021)
  Ligestillingsindikator, grundskole
  LIGEUI4X: Ligestillingsindikator for modtagere af specialundervisning i grundskolen efter klassetrin, bopælsområde og herkomst (AFSLUTTET) (2011-2015)
  LIGEUI4: Ligestillingsindikator for modtagere af specialundervisning i grundskolen (offentlige skoler og specialområdet) efter indikator, klassetrin og herkomst (2011-2023)
  Ungdomsuddannelser
  U19107: Igangværende elever, gymnasiale uddannelser efter uddannelse, område, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
  UDDAKT30: Uddannelsesaktivitet på gymnasiale uddannelser efter uddannelse, bopælsregion, herkomst, national oprindelse, køn og status (2005-2023)
  U191: Elever ved gymnasiale uddannelser efter område, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (2001-2005)
  U29107: Tilgang af elever, gymnasiale uddannelser efter uddannelse, område, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
  U291: Tilgang til gymnasiale uddannelser efter område, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (2001-2005)
  U39107: Fuldførte elever, gymnasiale uddannelser efter uddannelse, område, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
  U391: Fuldførte gymnasiale uddannelser efter uddannelse, område, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (2001-2005)
  U14: Igangværende elever, erhvervsfaglige uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
  UDDAKT34: Uddannelsesaktivitet på erhvervsfaglige uddannelser efter uddannelse (DISCED-15), alder, herkomst, national oprindelse, køn, status og uddannelsesdel (2005-2023)
  EUD34: Uddannelsesaktivitet på erhvervsfaglige uddannelser efter uddannelse (DDU), alder, herkomst, national oprindelse, køn, status og uddannelsesdel (2005-2022)
  UDDAKT35: Uddannelsesaktivitet på erhvervsfaglige uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn, status og uddannelsesform (2005-2023)
  U24: Tilgang af elever, erhvervsfaglige uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
  U34: Fuldførte elever, erhvervsfaglige uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
  EUD1: Igangværende elever, EUD-uddannelser efter område, uddannelse, alder, uddannelsesform, herkomst og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
  EUD1X: Elever på EUD-uddannelser efter område, uddannelse, alder, uddannelsesform, herkomst og køn, (AFSLUTTET) (1997-2006)
  EUD2: Tilgang af elever, EUD-uddannelser efter område, uddannelse, alder, uddannelsesform, herkomst og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
  EUD2X: Påbegyndte på EUD-uddannelser efter område, uddannelse, alder, uddannelsesform, herkomst og køn, (AFSLUTTET) (1997-2006)
  EUD3: Afbrudte elever, EUD-uddannelser efter område, uddannelse, alder, uddannelsesform, herkomst og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
  EUD3X: Afbrudte på EUD-uddannelser efter område, uddannelse, alder, uddannelsesform, herkomst og køn, (AFSLUTTET) (1997-2006)
  EUD4X: Fuldførte på EUD-uddannelser efter område, uddannelse, alder, uddannelsesform, herkomst og køn, (AFSLUTTET) (1997-2006)
  EUD4: Fuldførte på EUD-uddannelser efter område, uddannelse, alder, uddannelsesform, herkomst og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
  LABY48: Gennemsnitlig afstand til ungdomsuddannelse efter kommunegruppe og uddannelse (2008-2021)
  Videregående uddannelser
  UDDAKT40: Uddannelsesaktivitet på korte videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn og status (2005-2023)
  U15: Igangværende elever, korte videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
  U25: Tilgang af elever, korte videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
  U35: Fuldførte elever, korte videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
  UDDAKT50: Uddannelsesaktivitet på mellemlange videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn og status (2005-2023)
  U16: Igangværende elever, mellemlange videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
  U26: Tilgang af elever, mellemlange videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
  U36: Fuldførte elever, mellemlange videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
  U17: Igangværende elever, bacheloruddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
  UDDAKT60: Uddannelsesaktivitet på bacheloruddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn og status (2005-2023)
  U27: Tilgang af elever, bacheloruddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
  U37: Fuldførte elever, bacheloruddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
  U18: Igangværende elever, lange videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
  UDDAKT70: Uddannelsesaktivitet på lange videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn og status (2005-2023)
  U28: Tilgang, elever, lange videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
  U38: Fuldførte elever, lange videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse og køn (AFSLUTTET) (1991-2014)
  LABY52: Gennemsnitlig afstand til videregående uddannelse efter kommunegruppe og uddannelse (2008-2021)
  Ph.d.-uddannelser
  PHD1: Tilgang af studerende, phd uddannelserne efter hovedområder og køn (1996-2023)
  PHD2: Tildelte phd grader efter hovedområder og køn (1996-2023)
  PHD3: Bestand af studerende, phd uddannelserne efter hovedområder og køn (1996-2023)
  Udvekslingsstuderende
  UDVSTD01: Udvekslingsstuderende efter køn, udveksling, opholds varighed, uddannelse og område (AFSLUTTET) (2010-2014)
  UDVSTD02: Udvekslingsophold efter køn, udveksling, opholds varighed, uddannelse og område (2010-2023)
  Uddannelsesstedernes elevtal
  INST01: Uddannelsesstedernes elevtal, grundskoler efter status, institution, uddannelse, herkomst og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
  INST10: Uddannelsesaktivitet i grundskoler efter status, institution, uddannelse, herkomst og køn (2005-2023)
  INST02: Uddannelsesstedernes elevtal, almene gymnasier efter status, institution, uddannelse, herkomst og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
  INST11: Uddannelsesaktivitet på institutioner med almengymnasiale uddannelser efter status, institution, uddannelse, herkomst og køn (2005-2023)
  INST03: Uddannelsesstedernes elevtal, Erhvervsgymnasier efter status, institution, uddannelse, herkomst og køn (AFSLUTTET) (2005-2014)
  INST12: Uddannelsesaktivitet på institutioner med erhvervsgymnasiale uddannelse efter status, institution, uddannelse, herkomst og køn (2005-2023)
  INST04: Uddannelsesstedernes elevtal, SOSU-skoler efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (AFSLUTTET) (2005-2014)
  INST05: Uddannelsesstedernes elevtal, EUD-institutioner, uden SOSU og landbrugsskoler efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (AFSLUTTET) (2005-2014)
  INST15: Uddannelsesaktivitet på institutioner med erhvervsfaglige uddannelser efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (2005-2023)
  INST16: Uddannelsesaktivitet på erhvervsakademier efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (2005-2023)
  INST06: Uddannelsesstedernes elevtal, erhvervsakademier efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (AFSLUTTET) (2005-2014)
  INST07: Uddannelsesstedernes elevtal, professionshøjskoler efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (AFSLUTTET) (2005-2014)
  INST17: Uddannelsesaktivitet på professionshøjskoler efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (2005-2023)
  INST18: Uddannelsesaktivitet på maritime uddannelsesinstitutioner efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (2005-2023)
  INST19: Uddannelsesaktivitet på politiet og forsvarets uddannelsesinstitutioner efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (2005-2023)
  INST08: Uddannelsesstedernes elevtal, universiteter efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (AFSLUTTET) (2005-2014)
  INST20: Uddannelsesaktivitet på universiteter efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (2005-2023)
  INST25: Uddannelsesaktivitet på kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (2005-2023)
  Veje gennem uddannelsessystemet
  Fra grundskole og gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse
  FORLOB10: Fra grundskole til fortsat uddannelse efter afgangsårgang, afgangseksamen, afgangsinstitutionsregion, uddannelsesstatus, statustidspunkt efter afgang, uddannelse, køn og herkomst (2022-2023)
  AFGANG11: Fra grundskole til fortsat uddannelse efter afgangsårgang, afgangsklasse, afgangsinstitutionsamt, uddannelsesstatus, statustidspunkt for afgang, uddannelse, køn og herkomst (AFSLUTTET) (2006-2014)
  AFGANG1: Fra grundskole til fortsat uddannelse efter afgangsårgang, afgangseksamen, afgangsinstitutionsamt, uddannelsesstatus, statustidspunkt efter afgang, uddannelse, køn og herkomst (AFSLUTTET) (2004-2005)
  FORLOB15: Fra gymnasiale uddannelse til fortsat uddannelse efter afgangsårgang, afgangseksamen, afgangsinstitutionsregion, uddannelsesstatus, statustidspunkt efter afgang, uddannelse, køn og herkomst (2022-2023)
  AFGANG21: Fra de almengymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse efter afgangsårgang, afgangseksamen, afgangsinstitutionsamt, uddannelsesstatus, statustidspunkt efter afgang, uddannelse, køn og herkomst (AFSLUTTET) (2006-2014)
  AFGANG2: Fra de almengymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse efter afgangsårgang, afgangsklasse, afgangsinstitutionsamt, uddannelsesstatus, statustidspunkt for afgang, uddannelse, køn og herkomst (AFSLUTTET) (2004-2005)
  AFGANG31: Fra de erhvervsgymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse efter afgangsårgang, afgangsklasse, afgangsinstitutionsamt, uddannelsesstatus, statustidspunkt for afgang, uddannelse, køn og herkomst (AFSLUTTET) (2006-2014)
  AFGANG3: Fra de erhvervsgymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse efter afgangsårgang, afgangseksamen, afgangsinstitutionsamt, uddannelsesstatus, statustidspunkt efter afgang, uddannelse, køn og herkomst (AFSLUTTET) (2004-2005)
  Fra uddannelse til arbejdsmarked
  OVGARB10: Fra uddannelsesgrupper til fortsat uddannelse eller arbejdsmarked efter slutuddannelse i gruppen, herkomst, køn, uddannelsesstatus, status efter afgang, statustidspunkt efter afgang og alder ved afgang fra gruppe (2012-2020)
  FORLOB50: Fra erhvervsuddannelser til arbejdsmarked efter afgangseksamen, socio-økonomisk status og statustidspunkt efter afgang (AFSLUTTET) (2001-2014)
  AFG32T: Fra erhvervsuddannelser til arbejdsmarked efter afgangseksamen, socio-økonomisk status og statustidspunkt efter afgang (AFSLUTTET) (2001-2012)
  AFG33T: Fra erhvervsuddannelser til arbejdsmarked efter uddannelse, region, socio-økonomisk status, statustidspunkt efter afgang, køn og herkomst (AFSLUTTET) (2001-2012)
  FORLOB51: Fra erhvervsuddannelser til arbejdsmarked efter region, socioøkonomisk status, statustidspunkt efter afgang, køn og herkomst (AFSLUTTET) (2001-2014)
  Gennemførsel af uddannelse
  AFGAN111: Fra bachelorinstitution til kandidatinstitution (status 2013) efter bachelorinstitution, bachelor uddannelse og kandidatinstitution (AFSLUTTET) (2006-2014)
  AFGAN211: Fra bacheloruddannelse til kandidatuddannelse (status 2013) efter bachelorinstitution, bachelor uddannelse og uddannelsesstatus (AFSLUTTET) (2006-2014)
  GENMF10: Gennemførelse af uddannelsesgrupper efter startuddannelse i gruppen, herkomst, køn, status ved 1 og 5 år og alder ved start på gruppe (2008-2023)
  LIGEUB5: Gennemførsel af uddannelsesgrupper efter startuddannelse i gruppen, herkomst, køn, status ved 1 og 5 år og alder ved start på gruppe (2008-2023)
  Ligestillingsindikator, gennemførsel af udddannelse
  LIGEUI5: Ligestillingsindikator for frafald inden for 5 år efter startuddannelse i gruppen, alder og herkomst (2008-2018)
  Voksen- og efteruddannelse
  Voksenuddannelser
  VEU20: Kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse efter uddannelsesområde (DISCED-15), bopælsområde, alder, køn, tidsangivelse og enhed (2005-2023)
  KVEU20: Kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse efter uddannelsesområde (DDU), bopælsområde, alder, køn, tidsangivelse og enhed (2005-2022)
  VEUFULF1: Personer der har fuldført en hel voksenuddannelse efter uddannelse, alder, køn, herkomst og tidsangivelse (AFSLUTTET) (1996-2014)
  VEUHEL10: Fuldførte voksenuddannelser efter uddannelse, alder, køn, herkomst og tidsangivelse (2005-2023)
  VEUFULF2: Personer der har fuldført en hel voksenuddannelse efter uddannelse, køn, højeste fuldført uddannelse, tidsangivelse og socio-økonomisk status (AFSLUTTET) (1996-2014)
  VEUHEL20: Fuldførte voksenuddannelser efter uddannelse, køn, højeste fuldførte uddannelse og tidsangivelse (2005-2023)
  AES1A: Voksne i uddannelse (AES) efter køn, alder, uddannelsesniveau, beskæftigelsesstatus, urbaniseringsgrad, formel uddannelse og ikke formel uddannelse (2011-2022)
  AES1: Voksne i uddannelse (AES) efter køn, alder, uddannelsesniveau, beskæftigelsesstatus, urbaniseringsgrad, formel uddannelse og ikke formel uddannelse (AFSLUTTET) (2011)
  AES2: Voksne i uddannelse efter køn, alder, uddannelsesniveau, beskæftigelsesstatus, urbaniseringsgrad og årsag til ikke formel uddannelse (AFSLUTTET) (2011)
  AES2A: Voksne i uddannelse efter køn, alder, uddannelsesniveau, beskæftigelsesstatus, urbaniseringsgrad og årsag til ikke formel uddannelse (2011-2022)
  Ligestillingsindikator, voksenuddannelser
  LIGEUI2: Ligestillingsindikator for kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse efter uddannelsesområde, alder, bopælsområde, enhed og tidsangivelse (2005-2023)
  Virksomheders efteruddannelse (CVTS)
  CVTS1: Efteruddannelse i virksomhederne efter type af efteruddannelse på virksomhed og antal ansatte (2005-2020)
  CVTS2: Virksomheder med kurser og anden efteruddannelse efter type af efteruddannelse, køn og antal ansatte (AFSLUTTET) (2005)
  CVTS3: Kursusdeltagere efter køn og antal ansatte (AFSLUTTET) (2005)
  CVTS4: Personer der deltager i efteruddannelse efter type af efteruddannelse, køn og antal ansatte (AFSLUTTET) (2005)
  Højskoler
  Højskolekurser
  VEU107: Kursusdeltagelse efter område, uddannelsesområde, højeste fuldført uddannelse, alder, køn, herkomst, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (2006-2011)
  VEU1: Kursusdeltagelse efter bopælskommune, uddannelsesområde, højest fuldført uddannelse, alder, køn, herkomst, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (1996-2006)
  VEUGEO1: Kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse efter uddannelsesområde, område, alder, køn, højeste fuldført uddannelse, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (2007-2014)
  VEU10: Kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse efter uddannelsesområde, område, alder, køn, højeste fuldført uddannelse, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (2005-2017)
  VEU21: Kursusdeltagelse efter uddannelsesområde, højest fuldførte uddannelse, alder, køn, herkomst, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (1996-2011)
  VEU23: Kursusdeltagelse efter uddannelsesområde, branche (10-grp), antal ansatte, alder, køn, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (2007-2011)
  VEU22: Kursusdeltagelse efter uddannelsesområde, socioøkonomisk status, alder, køn, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (1996-2011)
  VEU24: Kursusdeltagelse efter uddannelsesområde, ledighedsgrad, alder, køn, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (1996-2011)
  VEU25: Kursister efter uddannelsesområde, kursusafslutning, alder, køn, herkomst og tidsangivelse (AFSLUTTET) (1996-2011)
  VEUHOJ10: Kursusdeltagelse i lange højskolekurser efter uddannelsesområde, alder, køn, institutionstype, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (2005-2017)
  VEUHOJ11: Kursusdeltagelse i lange højskolekurser (12 uger eller mere) efter uddannelsesområde, alder, køn, institutionstype, tidsangivelse og enhed (2005-2023)
  VEUHOEJ1: Kursusdeltagelse i lange højskolekurser efter uddannelsesområde, alder, køn, institutionstype, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (2011-2014)
  VEUHOEJ2: Kursusdeltagelse i korte højskolekurser efter uddannelsesområde, alder, køn, institutionstype, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (2012-2014)
  VEUHOJ15: Kursusdeltagelse i højskolekurser efter uddannelsesområde, kursuslængde, alder, køn, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (2005-2018)
  VEUHOJ20: Kursusdeltagelse i korte højskolekurser efter uddannelsesområde, alder, køn, institutionstype, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (2012-2017)
  VEUHOJ21: Kursusdeltagelse i korte højskolekurser (op til 12 uger) efter uddannelsesområde, alder, køn, institutionstype, tidsangivelse og enhed (2011-2023)
  VEUVUC1: Kursusdeltagelse ved enkeltfags kurser efter uddannelsesområde, alder, køn, herkomst, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (1996-2014)
  VEUVUC10: Kursusdeltagelse ved enkeltfags kurser efter uddannelsesområde, alder, køn, herkomst, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (2005-2017)
  VUC2: Personer efter område, uddannelsesniveau, alder og køn (AFSLUTTET) (1979-1998)
  VUC1: Kursister efter fag, område, resultat og køn (AFSLUTTET) (1979-1998)
  VUC3: Personer efter område, uddannelsesniveau, alder og køn (AFSLUTTET) (1979-1998)
  VEU31: Kursusdeltagelse efter uddannelsesområde, højeste fuldført uddannelse, alder, køn, herkomst, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (1996-2011)
  VEU32: Kursusdeltagelse efter uddannelsesområde, socioøkonomisk status, alder, køn, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (1996-2011)
  VEU33: Kursusdeltagelse efter uddannelsesområde, branche (10-grp), antal ansatte, alder, køn, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (2007-2011)
  VEU34: Kursusdeltagelse efter uddannelsesområde, ledighedsgrad, alder, køn, enhed og tidsangivelse (AFSLUTTET) (1996-2011)
  VEU35: Kursister efter uddannelsesområde, kursusafslutning, alder, køn, herkomst og tidsangivelse (AFSLUTTET) (1996-2011)
  VEUAMU1: Kursusdeltagere ved AMU kurser efter uddannelsesområde, oprindelse, alder, køn, højeste fuldført uddannelse, tidsangivelse og enhed(AFSLUTTET) (1996-2014)
  VEUAMU10: Kursusdeltagere ved AMU kurser efter uddannelsesområde, oprindelse, alder, køn, højeste fuldført uddannelse, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (2005-2017)
  VEUPH10: Kursusdeltagelse ved videregående kurser på professionshøjskoler efter uddannelse, alder, køn, højeste fuldførte uddannelse, tidsangivelse og enhed(AFSLUTTET) (2005-2017)
  VEUVIDG1: Deltagere på videregående kurser efter uddannelse, alder, køn, højeste fuldført uddannelse, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (1996-2014)
  VEUVID10: Deltagere på videregående kurser efter uddannelse, alder, køn, højeste fuldført uddannelse, tidsangivelse og enhed (AFSLUTTET) (2005-2017)
  ARBUD: Kursister ved arbejdsmarkedsuddannelser efter område, uddannelsesart, højeste fuldførte uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (1980-1994)
  KONPRIV1: Deltagere på privat voksenuddannelse efter kursusudbyder og kursustype (AFSLUTTET) (1997H1-2009H1)
  Højskolekursister
  FOHOJ01: Højskolekursister efter kursustype, køn, alder, herkomst, enhed og tidsangivelse (2016-2023)
  FOHOJ02A: Antallet af højskolekursister på mellemlange og lange kurser efter køn, alder, højest fuldførte uddannelse i familien, enhed og tidsangivelse (2016-2023)
  FOHOJ02B: Antallet af højskolekursister på mellemlange og lange kurser efter køn, alder, ækvivaleret disponibel indkomst i familien, enhed og tidsangivelse (2016-2023)
  FOHOJ03A: Højskolekursister på korte kurser efter køn, alder, højeste fuldførte uddannelse, enhed og tidsangivelse (2016-2023)
  FOHOJ03B: Højskolekursister på korte kurser efter køn, alder, personlig indkomst, enhed og tidsangivelse (2016-2023)
  FOHOJ04: Højskolekursister efter kursustype, bopælsområde, køn, institution, enhed og tidsangivelse (2016-2023)
  Forskning, udvikling og innovation
  Forskning og udvikling
  Forskning og udvikling i erhvervslivet
  FORSK01: Erhvervslivets udgifter til egen FoU efter branche, størrelsesgruppe og region (2007-2022)
  FORSK02: Erhvervslivets udgifter til købte FoU-tjenester efter branche - størrelsesgruppe - region og leverandørtype (2007-2022)
  FORSK110: Erhvervslivets finansiering af udgifter til egen FoU efter branche - størrelsesgruppe - region og finansieringskilde (2013-2021)
  FORSK112: Erhvervslivets udgifter til egen FoU efter branche - størrelsesgruppe - region og fag (2017-2021)
  FORSK111: Erhvervslivets finansiering af udgifter til købte FoU-tjenester efter branche - størrelsesgruppe - region og finansieringskilde (2013-2021)
  FORSK114: FoU-årsværk i erhvervslivet efter branche - størrelsesgruppe - region - personaletype og køn (2013-2022)
  FORSK113: FoU-personale i erhvervslivet efter branche - størrelsesgruppe - region - personaletype og køn (2013-2022)
  FORSK09: Erhvervslivets FoU-driftsudgifter efter branche - størrelsesgruppe - region og forskningstype (2013-2021)
  Forskning og udvikling i den offentlige sektor
  FOUOFF01: FoU-personale i den offentlige sektor efter sektor, videnskabeligt hovedområde, personalekategori og køn (2007-2022)
  FOUOFF02: FoU-årsværk i den offentlige sektor efter sektor, videnskabeligt hovedområde, personalekategori og køn (2007-2022)
  FOUOFF03: FoU årsværk i den offentlige sektor efter formål og fag (2007-2022)
  FOUOFF04: FoU-årsværk (pct.) efter formål og sektor (2007-2022)
  FOUOFF05: FoU omkostninger i den offentlige sektor efter strategiområder og omkostningstyper (AFSLUTTET) (2007-2020)
  FOUOFF06: FoU-årsværk udført af personale på højere læreanstalter under universitetsloven efter institution og stillingskategori (2007-2022)
  FOUOFF07: FoU-omkostninger i den offentlige sektor efter fag og omkostningstyper (2007-2022)
  FOUOFF08: FoU-årsværk i den offentlige sektor efter fag (AFSLUTTET) (2007-2009)
  FOUOFF09: Eksternt finansierede FoU-omkostninger efter sektor, fag og finansieringskilde (2007-2022)
  Offentlige forskningsbudgetter
  FOUBUD: Offentligt forskningsbudget efter bevillingsgiver og prisenhed (2001-2024)
  FOUBUD1: Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling efter forskningsformål , sektor og bevillingstype (2007-2024)
  FOUBUD2: Finanslovens bevillinger til forskning og udvkling efter ministerområde og sektor (AFSLUTTET) (2007-2011)
  FOUBUD4: Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr. i faste priser, efter sektor og bevillingstype (2007-2027)
  FOUBUD5: Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr. faste priser efter forskningsformål og bevillingstype (2007-2027)
  FORSK03: FoU-personale i erhvervslivet efter branche, størrelsesgruppe, region, personaleart og køn (AFSLUTTET) (2007-2010)
  FORSK04: FoU-personale (forskere) i erhvervslivet efter branche, størrelsesgruppe, region, ph.d.-grader og køn (AFSLUTTET) (2007-2010)
  FORSK05: FoU-årsværk i erhvervslivet efter branche, størrelsesgruppe, region, personaleart og køn (AFSLUTTET) (2007-2011)
  FORSK06: FoU-årsværk (forskere) i erhvervsliver efter branche, størrelsesgruppe, region, personaleart og køn (AFSLUTTET) (2007-2010)
  FORSK07: Virksomheders egne FoU-udgifter efter branche, størrelsesgruppe, region og slutprodukter (AFSLUTTET) (2009)
  FORSK08: Erhvervslivets FoU-udgifter efter branche, størrelsesgruppe, region og slutprodukter (AFSLUTTET) (2009)
  FOUIT01: Udgifter til Forskning og Udvikling i it (FoU it) efter sektor og prisenhed (AFSLUTTET) (2009)
  FOUIT02: Personale og årsværk til Forskning og Udvikling i it (FoU it) efter sektor og enhed (AFSLUTTET) (2009)
  CFA82: Procentandel af virksomheder med innovationsudgifter efter region (AFSLUTTET) (2004-2007)
  CFA41: Købte Forsknings- og Udviklingudgifter efter hovedbrancher (AFSLUTTET) (1997-2006)
  CFA43: Købte Forsknings- og Udviklingudgifter efter størrelsesgrupper (AFSLUTTET) (1997-2006)
  CFA51: Forsknings- og Udviklingsårsværk efter institutionstype (AFSLUTTET) (1997-2007)
  CFA52: Forsknings- og Udviklingsårsværk efter hovedområder (AFSLUTTET) (1997-2006)
  CFA53: Forsknings- og Udviklingsårsværk efter forskningsart (AFSLUTTET) (1997-2006)
  CFA54: Forsknings- og Udviklingsårsværk efter personalekategori (AFSLUTTET) (1997-2006)
  CFA62: Forsknings- og Udviklingsudgifter efter hovedområder (AFSLUTTET) (1997-2006)
  CFA94: Andel virksomheder med innovation, der primært udvikler disse internt, for de forskellige innovationstyper (AFSLUTTET) (2004:2006-2005:2007)
  CFA93: Andele af innovative virksomheder efter innovationstype (AFSLUTTET) (2004:2006-2005:2007)
  CFA92: Virksomheder, der har haft produkt- eller procesinnovation efter størrelsesgrupper (AFSLUTTET) (2000:2002-2005:2007)
  CFA91: Andel af produkt- eller procesinnovative virksomheder efter hovedbrancher (AFSLUTTET) (2000:2002-2005:2007)
  CFA71: Forsknings- og Udviklingsudgifter efter region (AFSLUTTET) (2003-2006)
  FOUUDL01: Virksomheder efter virksomhedstype og FoU-aktivitet (AFSLUTTET) (2011-2012)
  FOUUDL02: Forskning og udviklingsansatte (FoU) i udenlandske datterselskaber efter virksomhedstype og geografisk placering af datterselskab (AFSLUTTET) (2009-2011)
  FOUUDL03: Forsknings og udviklingsårsværk (FoU) i Danmark efter virksomhedstype og personaleart (AFSLUTTET) (2009-2012)
  Forskning og udvikling (alle sektorer)
  CFABNP: FoU udgifter i pct. af BNP (1997-2022)
  RDCE01: Udgifter til FoU efter sektor og finansieringskilde (2008-2022)
  RDCE02: Finansiering af FoU fra udlandet efter sektor og finansieringskilde (2007-2022)
  RDCE03: Udgifter til FoU efter sektor og udgiftspost (2009-2022)
  RDCE042: Udgifter til FoU efter sektor og forskningstype (2009-2022)
  RDCE05: Udgifter til FoU efter sektor og videnskabeligt hovedområde (2008-2022)
  RDCE06: Offentlige myndigheders udgifter til FoU efter socio-økonomisk formål (2008-2022)
  RDCP0129: Ansatte inden for FoU efter sektor, køn, personaletype og årsværk og personale (2008-2022)
  Innovation og patenter
  OIN01DK: Innovative arbejdssteder i den offentlige sektor efter sektorer og branche (DB07) og innovationstype (2016-2023)
  OIN02DK: Innovative arbejdssteder i den offentlige sektor efter sektorer og branche (DB07) og nyhedsgrad (2016-2023)
  OIN03DK: Innovative arbejdssteder i den offentlige sektor efter sektorer og branche (DB07) og igangsætter (2016-2023)
  OIN04DK: Innovative arbejdssteder i den offentlige sektor efter sektorer og branche (DB07) og opnået værdier (2016-2023)
  INN11: Erhvervslivets innovationsudgifter efter branche og størrelsesgruppe, region og udgiftstype (AFSLUTTET) (2018)
  INN21: Erhvervslivets innovationsudgifter efter branche og størrelsesgruppe, region og udgiftstype (2020-2022)
  INN01: Erhvervslivets innovationsudgifter efter branche, størrelsesgruppe, region og udgiftstype (AFSLUTTET) (2007-2016)
  INN12: Innovative virksomheder efter branche og størrelsesgruppe, region og innovationstype (AFSLUTTET) (2018)
  INN22: Innovative virksomheder efter branche og størrelsesgruppe, region og innovationstype (2020-2022)
  INN02: Innovative virksomheder efter branche, størrelsesgruppe, region og innovationstype (AFSLUTTET) (2007-2016)
  INN03: Primære udviklere af produktinnovationer efter branche, størrelsesgruppe, region og virksomhedstype (AFSLUTTET) (2007-2010)
  INN23: Produktinnovative virksomheder efter branche og størrelsesgruppe, region og produktinnovationstype (2020-2022)
  INN13: Produktinnovative virksomheder efter branche og størrelsesgruppe, region og produktinnovationstype (AFSLUTTET) (2018)
  INN04: Produktinnovative virksomheder efter branche, størrelsesgruppe, region og type af produktinnovation (AFSLUTTET) (2007-2016)
  INN05: Produktinnovative virksomheders omsætning af varer/services efter branche, størrelsesgruppe, region og nyhedsgrad (AFSLUTTET) (2007-2016)
  INN14: Procesinnovative virksomheder efter branche og størrelsesgruppe, region og procesinnovationstype (AFSLUTTET) (2018)
  INN24: Procesinnovative virksomheder efter branche og størrelsesgruppe, region og procesinnovationstype (2020-2022)
  INN06: Procesinnovative virksomheder efter branche, størrelsesgruppe, region og procesinnovation (AFSLUTTET) (2007-2016)
  INN07: Primær udvikler af procesinnovationer efter branche, størrelsesgruppe, region og type af procesinnovation (AFSLUTTET) (2007-2010)
  INN09: Innovative virksomheder med innovationssamarbejde efter branche, størrelsesgruppe, region og samarbejde om innovationsaktiviteter (AFSLUTTET) (2007-2016)
  INN25: Virksomheder efter branche og størrelsesgruppe, region og samarbejdsemne (2020-2022)
  INN15: Virksomheder efter branche og størrelsesgruppe, region og samarbejdsemne (AFSLUTTET) (2018)
  OIN01DKX: Innovative arbejdssteder i den offentlige sektor efter statsligt niveau - branche (DB07) - størrelsesgrupper og innovationstype (AFSLUTTET) (2014)
  OIN02DKX: Innovative arbejdssteder i den offentlige sektor efter statsligt niveau - branche (DB07) - størrelsesgrupper og nyhedsgrad (AFSLUTTET) (2014)
  OIN03DKX: Innovative arbejdssteder i den offentlige sektor efter statsligt niveau - branche (DB07) - størrelsesgrupper og igangsætter (AFSLUTTET) (2014)
  OIN04DKX: Innovative arbejdssteder i den offentlige sektor efter statsligt niveau - branche (DB07) - størrelsesgrupper og opnået værdier (AFSLUTTET) (2014)
  Patenter
  IPR1: Virksomheder, der har handlet med IPR efter Ressourceområde (branche), IPR-kategori og IPR-handelstype (2007-2017)
  IPR2: Virksomheder, der har handlet med IPR efter størrelsegruppe, IPR-kategori og IPR-handelstype (2007-2017)